silder1 silder2
Categories
DEBİMETRE

Akışkanların akış miktarlarını tespit etmek için tasarlanmış enstrümanlardır.

 

debimetre, debi metre , flowmetre, flowmeter, flow metre, flow  meter, akışmetre, akış metre, akismetre, akis metre

KONTROL ELEMANLARI

Proses sistemlerde kontrol elemanlarından gelen sinyallerle hareket edip, sisteme mekanik yön veren enstrümanlarıdır.

BASINÇ SENSÖRLERİ

Basıncı tespit etmek, gözlemlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış enstrümanlardır. 

SEVİYE SENSÖRLERİ

Akışkanların seviyesini gözlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış enstrümanlardır.

 

AKIŞ SENSÖRLERİ

Akışı tespit edip, gözlemlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış enstrümanlardır.

SICAKLIK SENSÖRLERİ

Ortam ya da Maddelerin Sıcaklık değerlerini tespit etmek, gözlemlemek ve kontrol etmek için tasarlanmış enstrümanlardır.

SICAKLIK-NEM

Ortam ya da Maddelerin Sıcaklık ve Nem değerlerini ölçmek, kontrol etmek ve kayıt etmek için tasarlanmış enstrümanlardır.

ANALİTİK ENSTRÜMANLAR

Pratik analitik ölçüm gerektiren materyaller için değer ve birimlerini tespit etmek, analiz etmek ve kontrol etmek için tasarlanmış enstrümanlardır.

KAYDEDİCİLER

Ölçüm verilerinin kayıt altına alınmasını ve tekrar incelenmesine olanak sağlayan bellek içerikli enstrümanlardır.

PROSES KONTROL CİHAZLARI

Endüstriyel süreçlerde yapılan ölçümlerin gözlemlemesi, kontrol etmesi için tasarlanmış kumanda enstrümanlarıdır.

SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Ölçüm verilerinin ifade şeklini istenilen ifade şekline dönüştürmek için tasarlanmış çeviri enstrümanlarıdır.

OTOMASYON

Endüstriyel proseslerde ölçümleme, kaydetme, izleme ve otomatik kontrol sistemleri